Narcose behandeling voor specifieke doelgroepen

Narcose behandeling voor specifieke doelgroepen

Sinds 2009 werkt Tandheelkundig Centrum Wognum samen met zorginstelling Leekerweide. Binnen deze patiënten/cliënten groep komt het regelmatig voor dat een tandheelkundige behandeling onder narcose noodzakelijk is. We liepen tegen het feit aan dat er vaak lange wachtlijsten zijn alvorens een cliënt kon worden geholpen. Met name dit feit heeft ons doen besluiten om de benodigde voorzieningen te treffen om deze behandeling zelf binnen ons tandheelkundig centrum aan te kunnen bieden. De cliënten worden sneller geholpen en hebben aanzienlijk minder stress doordat de behandeling niet in een ziekenhuis hoeft plaats te vinden.

Een tandheelkundige behandeling onder narcose is alleen geschikt voor patienten van een specifieke doelgroep en kan uitsluitend alleen met een verwijzing van een eigen tandarts. Onder de specifieke doelgroepen vallen geen angstpatienten. 

De procedure

Allereerst zal er een intake-gesprek plaatsvinden. Hierbij zal de prestatie code C012 gebruikt worden, hieraan zijn kosten verbonden die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Let op, wij zijn geen Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Tijdens deze zitting zullen alle relevante zaken met u worden besproken.

Aan de hand van een medische vragenlijst zal de anesthesioloog bepalen of u in aanmerking komt voor een narcose behandeling op locatie.

In de behandelstoel krijgt u een lichte vorm van narcose. Gedurende de behandeling wordt u continu in de gaten gehouden(gemonitord) door de ervaren anesthesioloog en zijn anesthesiemedewerkers.

Zodra de patiënt klaar is gemaakt voor de tandheelkundige behandeling, geeft de anesthesioloog hier een teken voor. De patiënt zal dit niet bewust meemaken. Ongeveer een half uur na het beëindigen van de narcose bent u vaak al in staat om het pand onder begeleiding te verlaten. U wordt niet geacht om zelf aan het verkeer deel te nemen.

De risico’s: De toepassing van narcose onder gemonitorde omstandigheden en door een opgeleide anesthesioloog mag veilig worden genoemd. Doordat de anesthesioloog eerst uw gezondheid beoordeelt, worden bepaalde risico`s direct uitgesloten. Indien deze risico`s wel aanwezig zijn wordt u niet op een locatie buiten het ziekenhuis behandeld